Strava har selv lavet denne lille oversigt over min motion i 2020.